Specialisaties

Manuele therapeut

De manuele therapeut is soms mechanisch bezig door een gewricht te deblokkeren (kraken) waardoor het gewricht beter functioneert. Daarnaast ben je ook coach die oefeningen en aanwijzingen geeft om te leren de klachten beter te beheersen in het dagelijkse leven. Als master in de manuele therapie stem je de behandeling af op de persoon zelf waarbij de therapie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeken

Arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut  kijkt naar de mens met klachten in relatie tot het werk. Het richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer, of op klachten die van invloed zijn op het uitvoeren van werk. Gelet wordt op werkhouding, werkplek, werktaken en werkduur en werkorganisatie. Een arbeidsfysiotherapeutische intake werpt vaak een heel andere kijk op de klachten.

Medical Taping Concept

De tape beïnvloed het zenuw- en bloedvatenstelsel van het menselijk lichaam, spieren, gewrichten , pezen en organen worden gestimuleerd tot zelfgenezing. De beweging wordt niet beperkt en is na een tijdje niet meer voelbaar op de huid.

Fitness centrum Peak Fit

Er is een samenwerking met fitness centrum Peak Fit waardoor de oefeningen op diverse toestellen beter uitgevoerd kunnen worden. Tevens is de begeleiding dan intensiever en persoonlijker.